In de praktijk
Na aanmelding van de ouder(s) volgt er een intake/kennismakingsgesprek. Deze vindt plaats zonder uw kind.

De eerste keer als uw kind bij mij komt, volgt er een onderzoek, Ik krijg zo een duidelijk beeld van de gedrag- en/of leerproblemen die er spelen. Mocht uw kind een indicatie hebben (bv. voor dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, PDD-NOS etc.), dan houd ik daar natuurlijk rekening mee en zal vanzelfsprekend het verloop in de gaten houden.

Naar aanleiding van het onderzoek stel ik een handelingsplan op. Deze bespreek ik met de ouder(s). Zij ontvangen hier een kopie van.

Dan beginnen we met de werkelijke begeleiding van uw kind. Deze wordt bij mij gegeven in huiselijke sfeer. Kinderen vinden een prettige omgeving erg belangrijk. Het bevordert het vermogen tot leren. Uw kind krijgt 1 op 1 begeleiding. Dus alle aandacht is voor uw kind.

De duur van de begeleiding is 1,5 uur per keer. Het eerste kwartier wordt uw kind gebracht en is er ruimte voor de ouder om te overleggen. Dan volgt er een uur begeleiding met daarin een korte pauze met drinken en wat lekkers. Het laatste kwartier wordt uw kind opgehaald en is er wederom ruimte voor een gesprek.

Het kan zijn dat kinderen zelfstandig naar mij toe komen. Mocht u dan vragen of opmerkingen hebben dan kunt u mij altijd bellen.

De ouder(s) krijgen na iedere 12 begeleidingen een vorderingsrapport.