Remedial teaching
Wat is remedial teaching?

Remedial teaching is een Engelse term, waarvoor geen goede Nederlandse vertaling bestaat. Het begrip kan het best als volgt omschreven worden: het verbeteren van leer- en gedragsproblemen.

Wanneer het kind 'vast loopt' in zijn ontwikkeling, moet worden onderzocht waardoor de problemen zijn ontstaan.
Is er sprake van een gedragsprobleem, van een leerprobleem of van beide?
Vervolgens wordt dan een handelingsplan opgesteld.

Leren:
Hierbij kunt u denken aan moeite met lezen, rekenen en schrijven, maar ook moeite met het leren zelf.
Bij het lezen kan er sprake zijn van dyslexie, maar dat is niet altijd het geval. Uw kind kan ook een nare ervaring hebben gehad bij het lezen, of er nog niet aan toe geweest zijn.
Bij rekenen kan er sprake zijn van moeite met het aanleren van sommen
( de rekenstrategieŽn), moeite met tafels of soms zelfs dyscalculie.
Schrijfproblemen kunnen ontstaan, door verkeerde schrijfhouding, onjuiste pengreep of moeite met de fijne motoriek, maar ook, het niet kunnen onthouden van de schrijfletters.
Soms hebben kinderen ook moeite met het leren zelf. Ze hebben nog niet de beste leerstrategie gevonden en weten niet precies hoe ze moeten leren.
Dit zijn enkele voorbeelden van leerproblemen. Bij elk individueel probleem maak ik een plan en kies daar bij de juiste oefeningen en materialen. Wat ik erg belangrijk vind, is dat uw kind het plezier in het leren terugkrijgt.

Gedrag:
Men kan denken aan ADHD, ADD, PDD-NOS en aanverwante stoornissen.
Ook kunnen ook problemen zijn ontstaan door wat een kind heeft meegemaakt in zijn of haar leven.
Uw kind kan last hebben van faalangst of heeft moeite met sociale vaardigheden.
Kinderen die hoogsensitief zijn, weten bijvoorbeeld nog niet goed om te gaan, met alle prikkels van buitenaf.
Wat je vaak ziet bij deze kinderen, is dat ze moeite hebben met de concentratie, het plannen van hun werk en het werken met tijdsdruk.
Ik ga uw kind de vaardigheden aanleren, zodat ze weer positief hun leven aankunnen. Hier geldt ook weer, dat elk kind uniek is. Ik ga samen kijken, wat het beste werkt voor uw kind.