Sociale vaardigheidstraining.


De socialevaardigheidstraining is geschikt voor kinderen ( 6 - 16 jaar ) die:

- moeite hebben in de omgang met andere kinderen of volwassenen.
- last hebben van faalangst.
- verlegen zijn, veelvuldig teruggetrokken gedrag vertonen.
- heftig of onzeker reageren in sociale situaties.
- gepest worden en niet weerbaar zijn.

Tijdens deze training leren de kinderen op speelse wijze sociale vaardigheden aan zoals:

- positief contact maken met leeftijdsgenoten en volwassenen.
- adequaat kunnen reageren op pestgedrag.
- met meer zelfvertrouwen diverse situaties aankunnen.
- om hulp durven vragen.
- eigen gevoelens durven te verwoorden.
- om te gaan met hun eigen emoties.

U wordt elke keer schriftelijk op de hoogte gehouden over de vorderingen. Gesprekken tussen hulpverlener en ouder(s) is altijd mogelijk, zowel telefonisch, per mail of op afspraak.
De kinderen krijgen huiswerk mee. Het wordt zeer op prijs gesteld dat de ouders hierbij helpen.